Geskiendenis

Reeds voor die Tweede Wêreldoorlog is die behoefte aan tegniese opleiding in Noord-Transvaal gevoel.

Gedurende die oorlogsjare verrys ‘n lugmagkamp ‘n paar myl buite Pietersburg en min mense het seker die gedagte gekoester dat dieselfde geboue ‘n klompie jare later HTS Tom Naudé sou huisves. In 1947 word besluit om die eertydse lugmagkamp vir ons skool te gebruik.

2 Februarie 1950

Dr. P.A. Conradie land by sy “nuwe skool” wat bestaan uit vervalle, verwaarloosde, vaal geboutjies wat tussen welig-groeiende gras en onkruid sigbaar is.

Dr. en me. Conradie word baanbrekers danksy hul toewyding, lojaliteit en vasberadenheid om aan kinders geleenthede in die Noorde van ons land te bied.

Die Feesrede-boodskap (1950 – 1955) van Sy Edele J.F.T. Naudé, Minister van Gesondheid lui:

“Dit gee my ewewel groot genoeë om te kon sien hoe wonderlik die Skool gegroei het en ek is bly dat ek iets kon doen om hom in aansyn te bring en sy ontwikkeling te help bevorder.

Ek is dankbaar dat ons in ‘n kort tydjie van vyf jaar dit vir ons seuns en dogters hiér moontlik kon maak om voorberei te word vir die nywerheids- en handelslewe van ons snel-ontwikkelende land.

Ek het genoeg vertroue in die potensiaal en bekwaamheid van ons seuns en dogters. Julle hoef vir niemand ter wêreld terug te staan nie. Op julle rus die dure plig en verantwoordelikheid om in julle werk en wandel ‘n voorbeeld te wees vir ander.

Maak die beste gebruik van die tyd en geleentheid wat die skool julle bied”.

Bron:
HTS Tom Naudé-feesblad 1950 – 1955
April 155

Amptelike Opening 12 Augustus 1950
Aankoms van Ministers Swart en Naudé by die skool

Menu