mobirise.com

WEES INGELIG
BE INFORMED

Daar is ʼn nypende tekort aan Tegnikuste, Tegnoloë en Ambagslui in SA. Die deure na sukses staan dus wyd oop vir die leerders van Tegniese Skole.

Ons nuwe kurrikulum bied ʼn geleentheid aan toekomstige ingenieurs, argitekte, bourekenaars, bou- en bestekopnemers om toelating tot Universiteite te verkry.

SKOOL / SCHOOL
MAANDELIKS / MONTHLY

R1,400.00
per month

SKOOL / SCHOOL
JAARLIKS / ANNUALLY

R15,400.00
per year

KOSHUIS / HOSTEL
MAANDELIKS / MONTHLY

R1,850.00
per month

KOSHUIS / HOSTEL
JAARLIKS / ANNUALLY

R18,500.00
per year

V & A   /    Q & A

Gereelde vra & antwoorde  /  Reular questions & answers

Skool

SKOOL / SCHOOL

Wat is skool ure?
What is school hours?
A: 07:00 - 14:00

Met wie praat ek om probleme op te los?
To who do I speak to resolve problems?
A: Graad Voog / Grade Guardian

Kan ouers die skool besoek om met Onderwysers te gesels?
Can parents visit the school to talk to Teachers?
A: JA, met afspraak  / YES, with appointment

Finansies

FINANSIES / FINANCIAL

Is daar beurse beskikbaar by die skool?
Are there bursaries available at the school?
A: JA, binne beleid / YES, in policy

Met wie praat ek om reelings te tref met betalings?
Who do I talk to with payment arrangements?
A: Fin. Kantoor / Office - Me. Mathee

Het ouers insae tot die skool se begroting?
Does parents have access to the budget info?
A: JA- Vanaf BL / YES - From SGB

KOSHUIS / HOSTEL

Is daar beurse beskikbaar om Koshuisgelde te dek?
Are there bursaries available to cover Hostel fees?
A: NEE / NO

Is daar slegs n seunskoshuis?
Is there only a boys hostel?
A: Nee - Die koshuis maak voorsiening vir seuns en meisies. / No – The hostel caters for boys and girls.

Met wie praat ek oor Koshius sake?
Who do I speak to regarding the Hostel?
A: Mr. Markgraaff

ADRES / ADDRESS
226 Potgieter Laan
Eduanpark
Polokwane,
Limpopo, S.A
GPS  -  23°53'03.0"S 29°27'32.5"E

KONTAK / CONTACT
Email: navrae@tomnaude.co.za
Phone: +27 (0)15 298 8710/1/2
Fax: +27 (0)15 298 8710/1/2

Inligting gestuur! Information sent!