Vakinligting

WAT BEHELS IGO?

 • Siviele Tekene (Argitektuur)
 • Elektriese Tekene (Stroombaandiagramme / Huisbedrading)
 • Meganiese Tekene (Meganiese samestellings / voorwerpe uit die nywerheid)
 • Ontwerp tekene (Vryhandtekene / voorwerpe uit die nywerheid)
 • PAT – take (Siviel of Meganies)

WATTER STUDIERIGTINGS KAN EK UIT IGO VOLG?

 • Boutekenaar
 • Bou-inspekteur
 • Struktuurbeplanner
 • Landskapargitektuur
 • Binneshuise ontwerper of – versierder
 • Siviele- of Meganiese Ingenieur
 • Stads- en streeksbeplanner
 • Argitektuur
 • Juwelier

Die volgende vakke is ‘n voorvereiste saam met IGO:

 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde
 • Fisiese Wetenskappe of Tegniese Wetenskappe

WAT HET EK NODIG VIR DIE IGO-KLAS?

 • Tekengereedskap
 • Probleemoplossing m.b.v. kreatiewe benaderings.
 • Insig in 3 – dimensionele voorwerpe.
 • Voorliefde en belangstelling om te ontwerp.

Sedert 2018 bied HTS Tom Naudé glad nie meer Wiskunde Geletterdheid as vak aan nie, omdat dit nie verdere studie in tegniese rigtings bevorder nie.

LOK (Leerder Ondersteuningsklasse)
Akademiese Ondersteuningsprogram

Leeslaboratorium

LAB-ON-LINE

Deelname, prestasie en uitnemendheid op akademiese gebied is ononderhandelbaar.

Ons personeel is hoogs gekwalifiseerd, toegewyd en dien op verskeie eksamenpanele in ons provinsie.

Ons leessentrum : Lab on Line bied aan alle graad 8 en 9- leerders die geleentheid om hul leesvaardighede ‘n hupstoot te gee.

WANT AS JY KAN LEES KAN JY LEER!!!

 • Ekstra klasse
 • Winterskool
 • Somerskool
 • Herfsskool

SEWE- PUNT- PLAN VIR AKADEMIES UITNEMENDHEID.

 • Vertolking van die sillabus.
 • Beplanning en voorbereiding van lesse.
 • Voorligting, inligting oor psigometriese toetse en studiemetodes.
 • Foutanalises en vakverbeteringsplanne.
 • Kommunikasie met leerder, ouer.
 • Ondersteuningsnetwerke en kursusse.
 • Omdat elke punt tel, tel elke kind!

Tom Naudé fokus op die volgende vaardighede:

 • Interpersoonlik
 • Kommunikasie
 • Kritiese denke
 • Selfbestuur
 • Leierskap
 • Tegnies

Die volgende denkvaardighede word ontwikkel.

 • Analities
 • Krities
 • Skeppend
 • Logies

Leerders se kritiese denkvaardighede word ontwikkel om:

 • probleme op te los
 • inligting in te samel en te verwerk
 • korrekte gevolgtrekkings te maak
 • die nodige take te prioritiseer
 • nuwe kennis toe te pas en te evalueer
Menu